Ειδική Εκπαίδευση

Στο μάθημα των εικαστικών…

  • Γνωρίζουμε νέες τεχνικές και υλικά.
  • Ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές.
  • Δουλεύουμε ομαδικά.
  • Βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας.
  • Χαλαρώνουμε.

… δημιουργούμε και διασκεδάζουμε!