Εικαστικά στο σπίτι

Αυτή η ενότητα της ιστοσελίδας αφορά στη σχολική χρονιά 2019-20 και στους μαθητές του ειδικού σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νταού Πεντέλης. Οι δραστηριότητες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις αναγκες των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ωστόσο, οι προτάσεις για κατασκευές και ζωγραφική στο σπίτι μπορούν να αξιοποιηθούν από μαθητές και γονείς όλων των βαθμίδων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Κάθε δραστηριότητα μπορεί να εμπλουτιστεί ή να απλοποιηθεί αναλόγως με τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε παιδιού.

Η ενασχόληση με την τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά: μειώνει το στρες, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και προσφέρει μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Προτείνω λοιπόν στους γονείς αλλά και σε όλα τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στο σπίτι να εμπλακούν ενεργά στη δημιουργική διαδικασία!

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, βοήθεια είμαι στη διάθεσή σας στο theartclassproject@gmail.com

Μπορείτε επίσης, να στέλνετε τις ολοκληρωμένες εργασίες (προαιρετικά) για να τις αναρτώ στην ιστοσελίδα του μαθήματος των εικαστικών. www.artclassproject.com

Καλή δύναμη!

Κατερίνα Ζερβού

Εικαστικός- Εκπαιδευτικός Γενικής και Ειδικής Αγωγής / Art Therapist (ΜΑ, University of Hertsfordshire, UK)