Βυζαντινά ψηφιδωτά

Στο μάθημα των εικαστικών…

Η Ε΄ τάξη μαθαίνει για το Βυζάντιο στο μάθημα της Ιστορίας και δημιουργεί ψηφιδωτά. Μιλήσαμε για την τεχνική του ψηφιδωτού, είδαμε εικόνες βυζαντινών ψηφιδωτών και εξηγήσαμε πως σχηματίζεται μια εικόνα με ψηφίδες. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα σχεδίασε με μολύβι σε ένα χαρτόνι το ψηφιδωτό που διάλεξε. Χρωματίσαμε κομμάτια χαρτόκουτας με τέμπερες, τα κόψαμε σε τετράγωνες ψηφίδες και τις κολλήσαμε στο σχέδιο μας.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.