Μάσκες, μάσκες, μάσκες!!!

Στο μάθημα των εικαστικών…

Κατασκευάσαμε πολλές διαφορετικές μάσκες χρησιμοποιώντας φαντασία και εφευρετικότητα. Χρησιμοποιήσαμε τις παλάμες μας για τη βάση, καλαμάκια για να τις κρατάμε μπροστά στο πρόσωπο, λωρίδες από χαρτί για να τις στηρίξουμε στο κεφάλι. Μάθαμε πως μπορούμε να διπλώσουμε στη μέση το χαρτί και να κόψουμε μια μάσκα προσώπου με πανομοιότυπα μάτια. Διακοσμήσαμε ελεύθερα με χρωματιστά χαρτιά, μαρκαδόρους και ξυλομπογιές.

Α1, Α2 & Α3

Β2

Γ3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.