Οπ Αρτ

Στο μάθημα των εικαστικών…

Μιλήσαμε για την Οπ Αρτ, μια μορφή αφηρημένης, γεωμετρικής τέχνης που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960. Σκοπός της Οπ Αρτ είναι κυρίως η πρόκληση του θεατή μέσω φαινομένων οπτικής απάτης και οπτικών ψευδαισθήσεων, συχνά σε ασπρόμαυρες συνθέσεις.

Χωρίσαμε το χαρτί στη μέση με μία γραμμή και σχεδιάσαμε κάθετα σε αυτή κυματιστές γραμμές. Τέλος προσθέσαμε καμπύλες γραμμές κατα μήκος των σχημάτων που δημιουργήθηκαν με αντίθετα φορά πάνω και κάτω από τη γραμμή της μέσης,

Χρωματίσαμε με μαρκαδόρους και ξυλομπογιές χρησιμοποιώντας θερμά και ψυχρά χρώματα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.