Συμπληρώνω τη ζωγραφιά σου

Στο μάθημα των εικαστικών…

Αποφασίσαμε να παίξουμε! Σε δυάδες με ένα κοινό χαρτί (Α3) συμπλήρωσε ο ένας τη ζωγραφιά του άλλου χωρίς όμως να επιτρέπεται η ομιλία για τη συνεννόηση. Ολοκληρώνοντας, το κάθε ζευγάρι έβαλε τίτλο στο έργο του και το παρουσίασε. Τέλος, συζητήσαμε τα συναισθήματα που μας προκάλεσε η διαδικασία: Πώς είναι να επεμβαίνει κάποιος στο έργο μας, ποιά είναι τα όρια μας; Κάποιοι ήταν άνετοι με αυτό, κάποιους τους δυσκόλεψε…Το αποτέλεσμα πάντως τους ανταμείβει όλους!

 

Πηγές

CAMPBELL, J. (1993) Creative Art in Groupwork. Oxon: Speechmark Publishing Ltd.

LIEBMANN, M. (2008) Art therapy for groups: a handbook of themes and exercises. London and New York: Routledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.