Χιονάνθρωποι

Στο μάθημα των εικαστικών…

Χιονίζει και είπαμε να σχεδιάσουμε χιονάνθρωπους! Παρατηρήσαμε τα πρόσωπα των συμμαθητών μας για να καταννοήσουμε πώς φαίνονται τα χαρακτηριστικά ανάλογα με την περιστροφή και την κλίση του κεφαλιού. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χέρια και τα κουμπιά στο σώμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.