Έργα μαθητών!

Έργα που δημιούργησαν οι μαθητές λίγο πριν, κατα τη διάρκεια και μετά την καραντίνα!

This slideshow requires JavaScript.

Έργα από όλη τη σχολική χρονιά!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.