Αυτοπροσωπογραφίες

Όλοι οι μαθητές του γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. από την πρώτη μέχρι και την τετάρτη τάξη ζωγραφίζουν τα αυτοπορτρέτα τους για τη δημιουργία ενός μεγάλου κολάζ!

Εξηγήσαμε τι είναι η προσωπογραφία/πορτρέτο και παρατηρήσαμε τα πρόσωπα των συμμαθητών μας: το σχήμα του κεφαλιού, τη μύτη, τα μάτια, το στόμα. Σχεδιάσαμε τα μαλλιά χωρίς να ξεχνάμε το σχήμα του κεφαλιού και τοποθετήσαμε τα αυτιά αφού παρατηρήσαμε που βρίσκονται σε σχέση με τα μάτια. Χρωματίσαμε με ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και νερομπογιές γεμίζοντας το χαρτί μας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.