Δημιουργία ταινίας με την τεχνική της κινούμενης εικόνας (stop motion) – UPDATE

Οι μαθητές του τμήματος Γ1 Λυκείου, Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών θα δημιουργήσουν μια ταινία στο πλαίσιο του πρόγραμματος σχολικών δραστηριοτήτων: «Η τεχνική της κινούμενης εικόνας (stop motion animation)». Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές θα γνώρισουν και θα εφάρμοσουν την τεχνική της κινούμενης εικόνας (stop motion), την τεχνική που χρησιμοποιείται έτσι ώστε ακίνητα αντικείμενα να μοιάζουν ότι κινούνται. 

Η ολοκληρωμένη ταινία θα αποτελέσει τη συμμετοχή του ΕΝΕΕΓΥΛ Εύβοιας στον 11ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους.

Το σενάριο έχει ήδη δημιουργηθεί και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδέες των μαθητών.

Η κατασκευή των σκηνικών και των ηρώων της ταινίας έχει ήδη ξεκινήσει!

Κατασκευή του ήρωα!

This slideshow requires JavaScript.

Το σκηνικό “Σχολική αίθουσα” βάφεται και αποκτά έπιπλα.

 

Σύντομα βίντεο των μαθητών για την κατανόηση της τεχνικής της κινούμενης εικόνας

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.