Τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα

Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών…

Μιλήσαμε για τα βασικά και τα συμπληρωματικά χρώματα. Σχεδιάσαμε κύκλους και αναμείξαμε τα βασικά χρώματα χρησιμοποιώντας ξυλομπογιές, έτσι ώστε να προκύψουν τα συμπληρωματικά τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα χρώματα θα βρείτε εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.