Χριστουγεννιάτικα δέντρα / παλιά περιοδικά

Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών και της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων…

Μάθαμε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο διπλώνοντας ένα περιοδικό. Για πιο πυκνά δέντρα χρησιμοποιήσαμε 2 περιοδικά τα οποία κολλήσαμε μεταξύ τους.

Αναλυτικές οδηγίες εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.