Γενική Εκπαίδευση

Στο μάθημα των εικαστικών…

  • Μελετάμε σπουδαίους εικαστικούς καλλιτέχνες.
  • Παρατηρούμε και σχολιάζουμε μοναδικά έργα τέχνης.
  • Γνωρίζουμε νέες τεχνικές και υλικά.
  • Ζωγραφίζουμε και φτιάχνουμε κατασκευές.
  • Δουλεύουμε ομαδικά.

… δημιουργούμε και διασκεδάζουμε!