Χάρτινα στολίδια

Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών…

Φτιάξαμε χάρτινα τρισδιάστατα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Χρησιμοποιήσαμε κύκλους από χρωματιστό canson. Διπλώσαμε τους κύκλους στη μέση και στη συνέχεια τους κολλήσαμε με ξυλόκολλα (το ένα ημικύκλιο πάνω στο άλλο και στο τέλος κολλήσαμε μεταξύ τους το πρώτο με το τελευταίο). Για πιο “πυκνά” στολίδια χρησιμοποιήσαμε 14 κύκλους (7 χρώματα από 2 φορές) και ακολουθήσαμε μια παραλλαγή της παραπάνω τεχνικής: κολλήσαμε βάζοντας κόλλα μόνο στο πάνω μέρος του ημικυκλίου, στο επόμενο ημικύκλιο μόνο στο κάτω μέρος και ούτω καθεξής. Η σειρά των χρωμάτων ήταν τυχαία αλλά τα ίδια χρώματα μαζί, το ένα μετά το άλλο.

Με την ίδια τεχνική δημιουργήσαμε και τρισδιάστατες κάρτες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.