“Πλάθοντας” τους ήρωες της ταινίας

Στο μάθημα των εικαστικών…

Οι ΣΤ΄τάξεις προετοιμάζονται για την μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Σε ομάδες, δημιουργούν ιστορίες με θέμα αυτή τη μετάβαση και κατασκευάζουν τους ήρωες και τα σκηνικά για να γυρίσουν μια ταινία μικρού μήκους με την τεχνική του stop motion. Προσεχώς…η συνέχεια!

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.