Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία

Η αγγειοπλαστική στην αρχαία Ελλάδα

Μελανόμορφος και ερυθρόμορφος ρυθμός

Αρχαϊκή Περίοδος (700 π.Χ. – 480 π.Χ.) και Κλασική Περίοδος (480 – 330 π.Χ.)

Τα αττικά αγγεία, ανάλογα με τη διακόσμηση, διακρίνονται σε μελανόμορφα και ερυθρόμορφα:

  • Στα μελανόμορφα αγγεία χρωμάτιζαν τις μορφές με μαύρο (μελανό) χρώμα, ενώ στα
  • Ερυθρόμορφα οι μορφές είχαν το ερυθρό (κόκκινο) χρώμα του πηλού και τα υπόλοιπα μέρη του αγγείου καλύπτονταν με μαύρο χρώμα.

Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών…

Μιλήσαμε για την αγγειοπλαστική στην αρχαία Ελλάδα και εξηγήσαμε με ποιον τρόπο ο πηλός έπαιρνε μορφή και γινόταν αγγείο. Ανάλογα με τη διακόσμησή τους, τα αγγεία διακρίνονται σε μελανόμορφα και ερυθρόμορφα.

Αμφορέας
Υδρία

Στη συνέχεια, κόψαμε και σχεδιάσαμε το περίγραμμα ενός αμφορέα* και μιας υδρίας** σε πορτοκαλί χαρτόνι. Σχεδιάσαμε μορφές και γεωμετρικά μοτίβα με μολύβι. Χρωματίσαμε με λαδοπαστέλ.

*Αμφορέας Αγγείο με δύο λαβές μέσα στο οποίο αποθήκευαν τρόφιμα,όπως σιτάρι, όσπρια, λάδι, κρασί κ.ά.)

**Υδρία Αγγείο με τρεις λαβές με το οποίο μετέφεραν το νερό από τη βρύση στο σπίτι.

Περισσότερες πληροφορίες για την αγγειοπλαστική στην αρχαία Ελλάδα εδώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.