Τοιχογραφίες

Στο μάθημα των Καλλιτεχνικών και της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων…

Ξεκινήσαμε τοιχογραφίες στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε μεγάλη κλίμακα κατανοώντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις αλλά και την απόλαυση της ζωγραφικής σε μεγάλο “καμβά”.

Σύντομα θα ακολουθήσει φωτογραφικό υλικό με τα ολοκληρωμένα έργα των μαθητών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.