Θερμά και ψυχρά χρώματα – Οπ Αρτ

Στο μάθημα των εικαστικών…

Μιλήσαμε για τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα αλλά και την Οπ Αρτ, μια μορφή αφηρημένης, γεωμετρικής τέχνης που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960. Σκοπός της Οπ Αρτ είναι κυρίως η πρόκληση του θεατή μέσω φαινομένων οπτικής απάτης και οπτικών ψευδαισθήσεων, συχνά σε ασπρόμαυρες συνθέσεις.

Στη συνέχεια, βάζοντας ένα κέντρο στο χαρτί μας, σχεδιάσαμε καμπύλες γραμμές όπως αυτές του ανεμόμυλου. Στο κάθε σχήμα που δημιουργήθηκε σχεδιάσαμε, εναλλάξ, καμπύλες γραμμές με αντίθετη φορά. Δημιουργήθηκε έτσι μια οπτική ψευδαίσθηση του βάθους και της προοπτικής. Η εναλλαγή θερμών και ψυχρών χρωμάτων δίνει επίσης την ψευδαίσθηση της τρισδιάστατης εικόνας.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.